Profesjonalna obsługa księgowaUsługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów


 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Sporządzanie zestawień na potrzeby wyliczenia miesięcznych zaliczek w zależności od wybranej formy opodatkowania,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie rejestrów VAT,
 • Sporządzanie deklaracji VAT, VAT UE , jpk,
 • Sporządzanie rocznego zeznania podatkowego.

 • Usługi kadrowo-płacowe

 • Sporządzanie umów z pracownikami-umowy o prace, zlecenie i umowy o dzieło,
 • Sporządzanie list płac,
 • Prowadzenie teczek osobowych( ewidencje urlopów, zasiłków),
 • Sporządzanie rocznych deklaracji pit 11,
 • Rozliczenia pracowników z ZUS.

 • Usługi prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych

 • Zapisy w księgach handlowych,
 • Prowadzenie rejestru VAT,
 • Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,
 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
 • Ustalanie zobowiązań z tytułu CIT.

 • Pozostałe usługi

 • Pomoc przy rejestracji działalności w CEIDG,
 • Sporządzanie dokumentów kredytowych,
 • Sporządzanie sprawozdań GUS,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS,
 • Pełen zakres usług związanych z kontaktem z ZUS za pośrednictwem ZUS PUE,
 • Obsługa klientów stacjonarna oraz online,
 • Większość procesów w naszym biurze odbywa się elektronicznie.